VII Ogólnopolska Konferencja Studentów
Kosmetologii i Dietetyki