X Ogólnopolska Konferencja Studentów
Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach