XII Ogólnopolska Konferencja Studentów Śląskiej Wyższej
Szkoły Medycznej w Katowicach i II organizowana przy
współudziale Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego