XI Ogólnopolska Konferencja Studentów Śląskiej Wyższej
Szkoły Medycznej w Katowicach i I organizowana przy współudziale
Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego