XIII Ogólnopolska Konferencja Studentów Śląskiej Wyższej
Szkoły Medycznej w Katowicach i III organizowana przy
współudziale Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego